YARiS L 致享大数据

YARiS L 致享

汽车大数据洞察

车主对YARiS L 致享的好评点主要集中在动力性感受、乘坐空间、油耗整体评价等方面,而在噪音异响、车身整体、动力性感受等方面也同时存在诸多抱怨.
近一个月网络负面舆情主要集中在怠速不稳、抖动明显、吱吱声等方面

YARiS L 致享产品评价

YARiS L 致享车评全景--全景云图

YARiS L 致享车评指标统计

YARiS L 致享车评解析--二级指标量化--外观

YARiS L 致享网络舆情

YARiS L 致享论坛热度

上一个:ALPINA B7汽车大数据报告下一个:凯迪拉克XLR汽车大数据报告